Cryptocurrency Index

Hello!!! Trang web này cung cập thông tin 10 loại tiền số thông dụng nhất, nó còn cho bạn một cái nhìn tổng quan và dễ dàng để so sánh tỷ giá các đồng tiền trong một tuần.

Thứ hạng Tên Ký hiệu Giá (USD) 1H 1D 1W Giá trị vốn hoá thị trường(Market Cap) (USD)
{{ coin.rank }} {{ coin.name }} {{ coin.symbol }} {{ coin.price_usd | currency }} +{{ coin.percent_change_1h }}% +{{ coin.percent_change_24h }}% +{{ coin.percent_change_7d }}% {{ coin.market_cap_usd | currency }}